Asiakasmaksulakiehdotus koskettaa hengityshalvauspotilaiden asemaa, koska siinä ehdotetaan poistettavaksi hengityshalvauspotilaiden erityisasema lainsäädännöstä. Tämän jälkeen ei enää puhuttaisi hengityshalvauksesta, sillä se ei ole diagnoosi vaan hallinnollinen käsite. Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät eivät lähtökohtaisesti enää olisi sairaalan kirjoilla vaan palvelut järjestettäisiin uudistuvan vammaispalvelulain nojalla.

pykälä symboliHallitus antoi uuden vammaispalvelulakiehdotuksen eduskunnalle 27.9. Ehdotus sisältää säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Lain mukaisia erityispalveluja olisi järjestettävä, jos vammainen henkilö ei saisi muun lain nojalla riittäviä ja sopivia palveluja. Lähtökohtana erityispalvelujen järjestämiselle olisi vamman tai sairauden aiheuttamasta pitkäaikaisesta toimintarajoitteesta seuraava avun tai tuen tarve. Erityispalvelut ehdotetaan säilytettäviksi maksuttomina vastaavasti kuin nykyisessä lainsäädännössä.

Hengityslaitepotilaat ry on antanut asiakasmaksulakiluonnoksesta lausuntonsa. Lakiluonnos esittää hengityshalvauspotilas pykälän poistamista laista. Yhdistyksen selkeä kanta on, että tämä ei saa johtaa siihen, että hengityslaitetta käyttävä siirtyisi terveydenhuollon pitkäaikaislaitoshoitopotilaaksi. Palvelut on järjestettävä vammaispalvelulain nojalla niin, että kotona asuminen ja merkityksellisessä toimintaympäristössä eläminen on mahdollista.

Kalle Könkkölä puhumassa yhdistyksen 60-v juhlassaHallituksemme jäsen, pitkäaikainen Hengityslaitepotilaat ry:n toiminnanjohtaja, hengityslaitetta käyttävien ihmisten esikuva ja uraauurtavaa työtä vammaisten hyväksi tehnyt Kalle Könkkölä (16.1.1950–11.9.2018) on poissa. Hänen kaikille avoin siunaustilaisuutensa on 26. lokakuuta klo 12.00. Temppeliaukion kirkossa. Kallen toive on, että muistamiset kehitysmaiden vammaisten hyväksi: http://www.abilis.fi/lahjoita/.

Kalle toimi vuosikymmenien ajan kaiken muun vaikuttamistyön lisäksi yksittäisten hengityslaitetta käyttävien hyväksi. Hänen toiminnallaan oli monessa kohtaa ratkaiseva merkitys, että pulmalliset tilanteet ratkesivat ja esimerkiksi kotihoito saattoi jatkua.

Osanottomme kaikille Kallen läheisile ja ystäville.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilöt kannattavat raportissaan yhdistyksemme linjauksia hengityshalvauspotilaiden palvelujen järjestämisessä: "Hengityslaitepotilaat ry:n muistiossa (liite 2) ovat konkreettiset ehdotukset, joita selvityshenkilöt pitävät harkittuina ja edistettävinä." Selvityshenkilöt nostavat raportissaan lainsäädännön uudistuksen yhteydessä olevan selkeän päämäärän: "Tässä yhteydessä ei saa tapahtua niin, että palveluita tarjotaan vain terveydenhuollon pitkäaikaislaitospotilaana vaan palvelut pitää tuottaa vammaispalvelulain nojalla henkilön luonnolliseen asuinympäristöön, kotiin.

STM:n selvityshenkilöiden raportti

Hengityslaitepotilaat ry:n muistio

virkamiehetSosiaali- ja terveysministeriö järjesti 20.4. kuulemistilaisuuden järjestöille asiakasmaksulakiuudistuksesta, jonka pitäisi tulla voimaan 1.1.2020 samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa. Lakiluonnosehdotuksessa on myös se kohta, että laista poistetaan hengityshalvauspotilaiden koskeva pykälä, jonka perusteella on viimeiset 56 vuotta hoidettu osaa hengityslaitetta käyttäviä.

Yhdistys  Täysin palkein -hanke Tietosuojaseloste        facebook logo button 
Liisa Rautanen, Lonkalantie 25, 09430 SAUKKOLA Väinö Auerin katu 10, 00560 HELSINKI
0500 974 794 045 1515 448
liisa.rautanen(at)hengityslaitepotilaat.fi ilka.haarni(at)hengityslaitepotilaat.fi © Hengityslaitepotilaat ry