Hengityslaitepotilaat ry on antanut asiakasmaksulakiluonnoksesta lausuntonsa. Lakiluonnos esittää hengityshalvauspotilas pykälän poistamista laista. Yhdistyksen selkeä kanta on, että tämä ei saa johtaa siihen, että hengityslaitetta käyttävä siirtyisi terveydenhuollon pitkäaikaislaitoshoitopotilaaksi. Palvelut on järjestettävä vammaispalvelulain nojalla niin, että kotona asuminen ja merkityksellisessä toimintaympäristössä eläminen on mahdollista.

kotiinLakiluonnos esittää, että hengityshalvauspotilaiden hoidon siirtymäaika on kaksi vuotta. Yhdistyksen kanta on, että siirtymäajan tulee olla neljä vuotta ehdotetun kahden vuoden sijasta palvelukokonaisuuden muutoksen pilotoimiseksi ja palveluiden toimivuuden sekä siirtymän turvallisuuden takaamiseksi sote-uudistuksen keskellä.

Yhdistys esittää myös, että hengityshalvauspotilaan statusta ei saa lakkauttaa ennen kuin on olemassa voimassaolevat palvelupäätökset korvaavasta palvelusta ja nämä palvelut ovat jo toiminnassa. Neljäntenä suurena kokonaisuutena lausunnossaan yhdistys esittää, että  nykyisten hengityshalvauspotilaiden toimeentulon muutos pitää ottaa huomioon lainsäädännön muutoksen yhteydessä.

Yhdistyksen lausunto

Asiakasmaksulakiluonnos

Yhdistys  Täysin palkein -hanke Tietosuojaseloste        facebook logo button 
Liisa Rautanen, Lonkalantie 25, 09430 SAUKKOLA Väinö Auerin katu 10, 00560 HELSINKI
0500 974 794 045 1515 448
liisa.rautanen(at)hengityslaitepotilaat.fi ilka.haarni(at)hengityslaitepotilaat.fi © Hengityslaitepotilaat ry