tj Liisa Rautanen ja pj Jukka Sariola Lauantain 25.2. Aamulehdessä julkaistiin haastattelu hengityshalvauspotilaan kokemuksista, jossa hän kertoi eutanasia toiveestaan.

Hengityskonetta käyttävien järjestönä Hengityslaitepotilaat ry haluaa tuoda esille, että jäsenistömme piirissä on vallalla voimakas elämänhalu varsinkin silloin, kun palvelut ovat toimivat. Meillä on jo 60 vuoden kokemus siitä, että hengityskoneen kanssa on mahdollista elää hyvinkin rikasta elämää. Tässä kyseisessä artikkelissa tulee hyvin selvästi ilmi, että halukkuus eutanasiaan liittyy palveluissa oleviin puutteisiin.

Meneillään oleva eutanasiakeskustelu huolestuttaa yhdistystämme. Se osoittaa yhteiskuntamme asenteiden muuttumista siihen suuntaan, että osan kansalaisistamme kohdalla ei keskitytä elämän mahdollistamiseen vaan sen päättämiseen. Samalla annetaan selkeä viesti yhteiskunnan suunnalta, että vaikeasti sairaan tai vammaisen elämä ei ole elämisen arvoista vaan on oikein, että yhteiskunnan on autettava tällainen henkilö kuolemaan.

Kotona asuvalle hengityskonetta käyttävälle hengityskone on ennen kaikkea apuväline, joka mahdollistaa osallistumisen toimivien palvelujen kanssa arjen elämään. Jäsenistömme löytyy työelämässä olevia, yrittäjiä ja aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka antavat oman arvokkaan panoksensa yhteiskunnallemme. Monilla on myös merkittävä rooli kotona perheen elämässä aviopuolisona ja vanhempana.

Lisätietoja puheenjohtaja Jukka Sariola, jukka.sariola(at)hengityslaitepotilaat.fi, 0500 664779

Toiminnanjohtaja Liisa Rautanen, liisa.rautanen(at)hengityslaitepotilaat.fi, 0500 974794

Kuva: Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja viime toukokuussa pidetyissä yhdistyksen 60-vuotisjuhlissa.

Yhdistys  Täysin palkein -hanke Tietosuojaseloste        facebook logo button 
Liisa Rautanen, Lonkalantie 25, 09430 SAUKKOLA Väinö Auerin katu 10, 00560 HELSINKI
0500 974 794 045 1515 448
liisa.rautanen(at)hengityslaitepotilaat.fi ilka.haarni(at)hengityslaitepotilaat.fi © Hengityslaitepotilaat ry